Simulador d’interessos

Seleccioneu els paràmetres necessaris per a la simulació
Aquest simulador us ajudarà a calcular l’import dels interessos que s’hagin acreditat. Els interessos sempre seran de demora, tret dels casos en què estigui expressament previst que s’apliquin interessos legals.

Continguts d'ajuda

En el camp "data d’inici" cal posar el dia en què s'inicia el còmput dels interessos. En el camp "data de fi" cal posar el dia en què es faci el pagament.

Tipus d’interès vigent
Podeu consultar els tipus d’interès vigent al següent enllaç