Comprovació d’ingressos

Introduïu les dades per comprovar l'ingrés tributari
Aquí podeu comprovar qualsevol ingrés tributari, inclòs el pagament de rebuts. Per fer-ho, introduïu les dades indicades a la carta de pagament i cliqueu "Comprovar" .

Continguts d'ajuda

Us informem que la comprovació dels pagaments realitzats en les oficines bancàries pot patir una demora deguda a la comunicació dels pagaments a l’ATC per part de les entitats financeres.