Sol·licitud de cita prèvia

Sol·licitud de cita

Continguts d'ajuda

Qui pot sol·licitar el servei?

Els contribuents o els seus familiars, que hauran de portar, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut.

Condicions d’ús

Abans de reservar dia i hora, verifiqueu sempre que compliu les condicions per ser usuari del servei cita prèvia i la documentació que cal aportar per a cada concepte. En el cas de transmissions de vehicles usats no cal demanar cita prèvia.

Anul·lació de cita

Si no us és possible assistir a la cita prèvia assignada, cal que l'anul·leu: Anul·lació de cita prèvia.