Suport tècnic

Si durant la tramitació telemàtica a l’Oficina Virtual teniu qualsevol incidència tècnica us podeu adreçar a la següent bústia de contacte: suport_etributs@atc.cat
Al correu electrònic heu de fer constar les següents dades:
  • NIF, nom i cognoms de la persona titular del certificat digital
  • Número de justificant o justificants afectats
  • Detall de la problemàtica amb les captures de pantalla corresponents, si s’escau.