Entitats financeres autoritzades

​​​​Per realitzar pagaments telemàtics cal disposar d'un compte corrent en una de les entitats autoritzades o una targeta de crèdit (l’import màxim permès per a pagaments amb targeta és de 50.000 euros).
Consulteu les modalitats de pagament telemàtic que cada entitat ofereix: 

ModelCaixaBankBanc de SabadellBBVA
(excepte comptes de Catalunya Caixa)
BankiaIbercajaBSCH
(Santander)
Autoliquidacions
040, 043, 044, 046, 600, 620, 500, 510, 660-650, 651, 653, 950, 980, 990


Liquidacions
(carta de pagament)


sí 
Model 226nonono

 

 La Caixa Banco Sabadell  BBVA
 Bankia Ibercaja  BSCH