Identificació digital admesa

Per a aquells serveis en què sigui necessari acreditar la identitat de l'usuari i la seguretat dels accessos,  cal identificar-se mitjançant un d’aquests sistemes reconeguts per l’AOC (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya):

1. Certificats digitals

ID-CAT 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES)

DNIe (només per a persones físiques)

Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)

Agencia Notarial de Certificación (ANCert)

Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)

Camerfima - Certificados Camerales

Firmaprofesional

2. Identificació mitjançant idCAT Mòbil (conegut també com idCAT SMS)
(Només per a persones físiques)
Servei d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol ús al telèfon mòbil (alternativa a l’ús dels certificats digitals). L'alta es pot demanar telemàticament o també presencialment, entre altres llocs, a les delegacions territorials de l'ATC, sense necessitat de demanar cita prèvia
Més informació:
- Les delegacions territorials de l’ATC faciliten l’obtenció de l'idCAT Mòbil
- https://web.aoc.cat/suport/idcatmobil/