Particularitats de la presentació dels models 660-650, 651, 652 i 653

Mitjançant programa d'ajuda. Hi ha 2 possibilitats:

1. Adjuntar el document pel qual es  formalitza l'operació (PDF, màxim 3 Mb)
(Novetat en tots els models successions i donacions, des del febrer 2017).

2. Referenciar la fitxa notarial. Requisits:
 • Que l’acte que es declara hagi estat formalitzat en escriptura pública.

• Que el notari hagi facilitat telemàticament la declaració informativa resum (disposa de 10 dies des de l’atorgament de l’escriptura).
• Que les dades de notari, protocol, data i subjecte passiu coincideixin:
  - En l’autoliquidació.
  - En la declaració informativa resum del notari.

 
Requisits generals

Més informació 
• ​Un cop fet el tràmit telemàtic de presentació i pagament, s'obté una diligència en format PDF que cal adjuntar al document original a fi de presentar-la davant el registre corresponent. 
• "Consulta de declaració notarial". Opció disponible, amb certificat digital, a l'Oficina Virtual.
•  Presentació telemàtica dels models 660-650, 651, 652 i 653 (PDF, 1,4MB)

 

Normativa de referència

• Decret 648/2006, de 27 de desembre, pel qual s'estableix el procediment de tramesa telemàtica d'informació sobre les dades de transcendència tributària de determinats documents autoritzats a les notaries de Catalunya. 

• Ordre ECO/5/2015​, de 13 de gener, per la qual es regulen l'abast i el contingut de la declaració informativa resum de les escriptures públiques i el procediment per a fer-ne la tramesa telemàtica.