Com puc demanar un certificat tributari?

A través de l'Oficina Virtual, amb la funcionalitat "Sol·licitud de certificats" es pot tramitar telemàticament l'obtenció de certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat, requerits en procediments de subvenció o de contractació administrativa amb la Generalitat. Aquests certificats els poden obtenir tant persones físiques com jurídiques. Per poder tramitar telemàticament la petició cal disposar d'un certificat digital. 

S'entén que la persona interessada es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan no manté amb la Generalitat de Catalunya sancions o deutes  tributaris en període executiu, llevat que hagin estat ajornats, fraccionats o suspesos.   

A través de la funcionalitat "Consulta de certificats" s'obté la llista de certificats tributaris demanats i es poden consultar  els documents que corresponen als certificats clicant damunt l'estat "generat" (es poden desar en PDF i imprimir). 

Més informació:
- Guia per a l'obtenció de certificats tributaris a través de l'Oficina Virtual [PDF, 600 KB ]
- Identificació digital admesa