Previsió de publicació del nou programa d'ajuda de transmissions (models 600 i 620)

03/01/2017

Es preveu que durant la setmana del 16 de gener es publicarà el nou programa d'ajuda dels models 600 (declaració de transmissions patrimonials) i 620 (declaració de transmissions de vehicles), que permetrà autoliquidar fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2017.

Pel que fa al model 600, el nou programa d’ajuda serà vàlid únicament fins que es publiqui al DOGC la llei de pressupostos (previsiblement febrer o març), i en tot cas, no més enllà del 31 de març de 2017. Llavors se'n publicarà una nova versió que incorporarà els canvis que derivin de la nova llei pressupostària.

Els fets imposables meritats amb anterioritat a l’1 de gener de 2017 es poden continuar autoliquidant amb la versió actual del programa d'ajuda de 2016.

 

Programes d'ajuda