Supressió dels distintius de les màquines recreatives i d’atzar

30/08/2016

A partir de l’1 de setembre de 2016 se suprimeixen els distintius acreditatius del pagament de la taxa fiscal sobre el joc corresponent a les màquines recreatives i d’atzar. La comunicació entre els sistemes informàtics  de l’Agència Tributària de Catalunya i el Departament d’Interior, competent en matèria de policia administrativa, fan innecessària la utilització d’aquests distintius.

En conseqüència, a partir del tercer trimestre de 2016 els subjectes passius de la taxa no han de personar-se a les dependències de l’Agència per obtenir els distintius.